Tre generasjoner Måkestad

T. L Måkestad ble grunnlaget sent på 50-tallet av ildsjelen Torvald Måkestad. Han vokste opp på fruktgården Nå i Hardanger, og begynte tidlig å levere epler og pærer til Bergen og Oslo. Leveransene gjorde han selvsagt ved hjelp av egen bil over fjellet. Salget økte gradvis, og Torvald begynte snart å sende varer nordover med hurtigruten.
Alle leveranser var selvsagt høykvalitetsvarer dyrket på gården i Hardanger.

Da første selvbetjente dagligvarebutikk ble åpnet i Skostredet i Bergen ble butikken høytidlig fylt opp med frisk frukt og ferske grønnsaker fra T.L Måkestad. Butikken het Mekka, og kjøpmann Einar Nistad ble etterhvert en viktig samarbeidspartner og støttespiller for Torvald Måkestad. Øvrig kundekrets bestod av flere lokale kjøpmenn, offentlige institusjoner og spisesteder.

Etterhvert som bedriften vokste flyttet Torvald med kone og barn til Bergen. I 20 år holdt familiebedriften hus på Nygårdstangen, før han på midten av 1980-tallet flyttet firmaet til splitter nye lokaler på Bønes. Familiebedriften begynte nå for alvor å ta form, og tre generasjoner Måkestad var engasjert i driften.

Da monopolisering og oppkjøp i dagligvarebransjen for alvor satt fart i 1997 solgte Einar Nistad Mekkakjeden til Rimi-Hagen. Dette betydde kroken på døren for flere enkeltstående grossister. Takket være sterk satsning på storhusholdningskonseptet kom T.L Måkestad ut av det hele med hodet godt over vannet.

Store deler av familien var nå sterkt engasjert i firmaet og bestemte seg for å satse enda sterkere på storhusholdning. Dette førte til en omfattende økning i sortimentet, og etterhvert også opprettelsen av firmaet «Måkestad engros A/S». Da de første Måkestad engros bilene i 2001 kjørte på Bergens veier var det ikke lenger bare frukt og grønt på pallene, nå var også kjøttvarer, hermetikk og toalettpapir en del av lasten. Begrepet «Alt til storhusholdning» var blitt en realitet for familien og bedriften.