Måkestad Engros

Måkestad Engros er en fullsortiments grossist og medlem av grupperingen Servicegrossistene som sikrer oss geografisk dekning i hele Norge og mulighet til å håndtere nasjonale kunder.

Måkestad Engros startet i 2008 tørrvaregrossist i Oslo. Måkestad Engros ønsker å være den foretrukne fullsortimentsgrossist i Bergen og Østlandsregionen. Vi er opptatt av å ha kunden og ikke våre egne behov i fokus.
Mens våre konkurrenter er opptatt å tilpasse kundene i deres system har vi 100% fokus på kundens behov og ønsker å tilpasse våre systemer etter den enkelte kundens behov.

I Måkestad Engros består vårt varespekter av alle type næringsmiddelvarer og nonfoodvarer. Økt vareverdi på bil betyr lavere kostnader per dropp. En bil kan samdistribuere ulike typer varegrupper noe som gir kostnadseffektivitet for oss som leverandør og et hyggelig tilskudd til en bedre miljøprofil.
Kostnadseffektiviteten kommer kunden til gode, miljøgevinsten kommer alle til gode!

Fra Måkestad Engros kan du blant annet kjøpe varegruppene: tørrvarer, frysevarer av alle slag, fersk fisk, meieriprodukter, kjøtt fra ulike underleverandører og non food av mange slag.