T.L. Måkestad

T.L Måkestad ønsker til en hver tid å være den foretrukne leverandør av frukt, grønnsaker, egg og fjørfe til storhusholdningsbransjen i Bergen. Vi vektlegger service, fleksibilitet, kvalitet og kompetanse som våre viktigste verktøy for å vinne frem i et marked med tøff konkurranse.

Selskapet har et distribusjonsapparat på 20 biler og serviceinnstilte sjåfører som skal tilby våre kunder til enhver tid de ferskeste varer til best pris og kvalitet. Vi tilstreber å gjøre veien fra bonden til kunden kortest mulig med svært hyppige innleveranser og en hurtig lagerrullering. En restaurantkunde hos T.L Måkestad kan bestille sine varer når den stenger ved midnatt og få friske råvarer levert morgenen etter.

Gjennom selskapets store og nære nettverk av eksportører på kontinentet kan vi til enhver tid sikre våre kunder førstehånds produktinformasjon og tilgang på verdensvarer.